Wyszukaj:
Urząd Gminy w Bobrowie
Strona główna
Najnowsze artykuły
Mapa biuletynu
  Informacje ogólne
•  Dane podstawowe
  Organy
•  Wójt
•  Rada
  Gmina
•  Charakterystyka ogólna
•  Jednostki organizacyjne
•  Sołectwa
•  Wykaz Sołtysów
•  Stowarzyszenia i związki międzygminne
•  Przetargi
•  Obwieszczenia
•  Wykazy
•  Akcje społeczne
•  Konkursy
•  Spółka Wodna
•  Konsultacje społeczne
•  Interpretacje indywidualne
•  Skargi i wnioski
•  Petycje
  Urząd Gminy
•  Struktura organizacyjna
•  Wzory wniosków
•  Procedury
•  Prowadzone rejestry i ewidencje
•  Oświadczenia majątkowe
•  CAF
  Prawo lokalne
•  Statut
•  Uchwały kadnecja 2006 - 2010
•  Uchwały kadencja 2010 - 2014
•  Uchwały kadencja 2014 - 2018
•  Regulamin urzędu
•  Budżet
•  Strategia rozwoju
•  Zagospodarowanie przestrzenne
•  Plan Rozwoju Lokalnego
•  Zarządzenia kadencja 2006 - 2010
•  Zarządzenia kadencja 2010 - 2014
•  Zarządzenia kadencja 2014-2018
  Wybory
•  Wybory do Parlamentu Europejskiego
•  Wybory do organów jednostek samorządu terytorialnego
•  Wybory Prezydenta RP
•  Wybory Ławników
•  Referendum ogólnokrajowe 2015
•  Wybory do Sejmu i Senatu RP
  PPWOW
•  Konkursy
•  Strategia i Plan Działania
•  Podręcznik PPWOW
•  Lista usługodawców
•  Przydatne linki
•  LOGO Programu
•  Formy aktywności społecznej
  LGD Pojezierze Brodnickie
•  Lokalna Strategia Rozwoju
  LGR Drwęca
•  Lokalna Strategia Rozwoju Obszarów Rybackich
•  Informacje
  Informacje
•  Praca
•  Ochrona środowiska
•  Niepublikowane w BIP
•  Statystyka
•  Redakcja
•  Dotacje
•  Dziennik Ustaw i Monitor Polski
•  Bezpieczeństwo
•  Dla Przedsiębiorców
Pomoc
Statystyki


2265739
od 05 listopada 2007
Gmina » Obwieszczenia » Obwieszczenia 2013 Wersja do druku

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY BOBROWO w sprawie wszczęcia postępowania administracyjnego o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego - "Budowa drogi w miejscowości Zgniłobłoty, gmina Bobrowo"

 

Bobrowo, dn. 07 marca 2013 r.

ZPGN.6733.1.2013

 

OBWIESZCZENIE

WÓJTA GMINY BOBROWO

 

w sprawie wszczęcia postępowania administracyjnego

o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego.

 

 

Na podstawie art. 10 i 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t. jedn. Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.) w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. jedn. Dz. U. z 2012 r. poz. 647 z późn. zm.)

 

zawiadamiam,

 

o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek Gminy Bobrowo w sprawie o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na „Budowie drogi w miejscowości Zgniłobłoty, gmina Bobrowo” na działkach nr 297, 9 i 10 w miejscowości Zgniłobłoty, gmina Bobrowo.

 

W związku z powyższym zawiadamiam, że zainteresowane strony mają możliwość składania uwag i wniosków w formie pisemnej lub ustnej, w siedzibie Urzędu Gminy Bobrowo (pokój nr 14), w godzinach urzędowania.

Zgodnie z art. 49 w/w ustawy Kodeks Postępowania Administracyjnego, doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia. 

           


Informację wytworzył: Agnieszka Trędowska, Data wytworzenia: (brak danych), Wprowadził do systemu: Agnieszka Trędowska, Data wprowadzenia: 2013-03-07 15:14:06, Zatwierdził do publikacji: Agnieszka Trędowska, Data publikacji 2013-03-07 15:14:49, Ostatnia zmiana: 2013-03-07 15:14:51, Historia zmian, Ilość wyświetleń: 355