Wyszukaj:
Urząd Gminy w Bobrowie
Strona główna
Najnowsze artykuły
Mapa biuletynu
  Informacje ogólne
•  Dane podstawowe
  Organy
•  Wójt
•  Rada
  Gmina
•  Charakterystyka ogólna
•  Jednostki organizacyjne
•  Sołectwa
•  Wykaz Sołtysów
•  Stowarzyszenia i związki międzygminne
•  Przetargi
•  Obwieszczenia
•  Wykazy
•  Akcje społeczne
•  Konkursy
•  Spółka Wodna
•  Konsultacje społeczne
•  Interpretacje indywidualne
•  Skargi i wnioski
•  Petycje
  Urząd Gminy
•  Struktura organizacyjna
•  Wzory wniosków
•  Procedury
•  Prowadzone rejestry i ewidencje
•  Oświadczenia majątkowe
•  CAF
  Prawo lokalne
•  Statut
•  Uchwały kadnecja 2006 - 2010
•  Uchwały kadencja 2010 - 2014
•  Uchwały kadencja 2014 - 2018
•  Regulamin urzędu
•  Budżet
•  Strategia rozwoju
•  Zagospodarowanie przestrzenne
•  Plan Rozwoju Lokalnego
•  Zarządzenia kadencja 2006 - 2010
•  Zarządzenia kadencja 2010 - 2014
•  Zarządzenia kadencja 2014-2018
  Wybory
•  Wybory do Parlamentu Europejskiego
•  Wybory do organów jednostek samorządu terytorialnego
•  Wybory Prezydenta RP
•  Wybory Ławników
•  Referendum ogólnokrajowe 2015
•  Wybory do Sejmu i Senatu RP
  PPWOW
•  Konkursy
•  Strategia i Plan Działania
•  Podręcznik PPWOW
•  Lista usługodawców
•  Przydatne linki
•  LOGO Programu
•  Formy aktywności społecznej
  LGD Pojezierze Brodnickie
•  Lokalna Strategia Rozwoju
  LGR Drwęca
•  Lokalna Strategia Rozwoju Obszarów Rybackich
•  Informacje
  Informacje
•  Praca
•  Ochrona środowiska
•  Niepublikowane w BIP
•  Statystyka
•  Redakcja
•  Dotacje
•  Dziennik Ustaw i Monitor Polski
•  Bezpieczeństwo
•  Dla Przedsiębiorców
Pomoc
Statystyki


2265736
od 05 listopada 2007
Prawo lokalne » Zarządzenia kadencja 2010 - 2014 » Zarządzenia organu » 2011 Wersja do druku

Zarządzenie Nr 32/11 - w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej oraz przyjęcia regulaminu rekrutacji do przedszkola i udziału w projekcie pn. "Od najmłodszych lat poznaję świat"

Or. K. 0050.28.2011

Zarządzenie nr 32/11

Wójta Gminy Bobrowo

z dnia 15 kwietnia 2011 r.

 

w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej oraz przyjęcia regulaminu rekrutacji do przedszkola i udziału w projekcie pn. „Od najmłodszych lat poznaję świat”

 

nr WND-POKL.09.01.01-04-013/10

 

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 2 i art. 31 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U.   (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; Dz. U. z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203; Dz. U. z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; Dz. U. z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; Dz. U. z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218; Dz. U. z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458; z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241; Dz. U. z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i poz. 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675), uchwały Nr V/43/11 Rady Gminy Bobrowo z dnia 28 marca 2011 roku zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2011, uchwały Nr V/42/11 Rady Gminy Bobrowo z dnia 28 marca 2011 roku zmieniającej uchwałę Nr III/24/11 Rady Gminy Bobrowo w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bobrowo na lata 2011-2014 zarządza się co następuje:

 

§ 1. Powołuje się Komisję Rekrutacyjną w celu przeprowadzenia rekrutacji do przedszkola i udziału w projekcie pn. „Od najmłodszych lat poznaję świat” realizowanego przez gminę Bobrowo w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.1. Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, podziałanie 9.1.1 Zmniejszanie nierówności w stopniu upowszechniania edukacji przedszkolnej współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w składzie:

1.      Przewodniczący Komisji Rekrutacyjnej – Wójt Gminy Bobrowo lub osoba upoważniona.

2.      Członek Komisji Rekrutacyjnej – przedstawiciel Zespołu Projektowego.

3.      Członek Komisji Rekrutacyjnej – przedstawiciel Szkoły Podstawowej w Nieżywięciu.

 

§ 2. Prace komisji mają charakter poufny.

 

§ 3. Z przebiegu pracy Komisji Rekrutacyjnej sporządza się protokół.

 

§ 4. Przyjmuje się regulamin rekrutacji do przedszkola i udziału w projekcie pn. „Od najmłodszych lat poznaję świat” w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszego zarządzenia.

 

§ 5. Zadaniem Komisji Rekrutacyjnej jest przeprowadzenie rekrutacji do przedszkola i udziału w projekcie pn. Od najmłodszych lat poznaję świat” realizowanego przez gminę Bobrowo w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.1. Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, podziałanie 9.1.1 Zmniejszanie nierówności w stopniu upowszechniania edukacji przedszkolnej współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, zgodnie z projektem o dofinansowanie nr WND-POKL.09.01.01-04-013/10.

 

§ 6. Rekrutację uczestników należy przeprowadzić zgodnie z regulaminem rekrutacji do przedszkola i udziału w projekcie „Od najmłodszych lat poznaję świat” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

§ 7. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Załączone dokumenty
  Regulamin (62.4kB) pobierz pokaż
  zał_ nr 1 Deklaracja uczestnictwa w projekcie (44.7kB) pobierz pokaż
  Zał_ nr 2_ Karta zgłoszenia dziecka do przedszkola (56kB) pobierz pokaż
  KARTA INFORMACYJNA (33kB) pobierz pokaż

Informację wytworzył: Agnieszka Trędowska, Data wytworzenia: (brak danych), Wprowadził do systemu: Agnieszka Trędowska, Data wprowadzenia: 2011-04-20 11:01:12, Zatwierdził do publikacji: Agnieszka Trędowska, Data publikacji 2011-04-20 11:03:15, Ostatnia zmiana: 2012-03-15 15:06:30, Historia zmian, Ilość wyświetleń: 1662